Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU

SKU:435
20,000₫

Mô tả

 

100 viên pompom len 1cm mixed màu (màu ngẫu nhiên trộn lẫn) chơi trang trí bột nặn hoặc làm thủ công. 

 

 Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Pompom len 100 viên - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn TEDU