Lăn tạo hình 4 chi tiết - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn Tedu

SKU:393
25,000₫

Mô tả

 

Bộ dụng cụ lăn tạo chi tiết trên bề mặt bột nặn an toàn như: đường giao thông, dấu vết xe, cắt bánh, làm bánh đồ chơi... tuỳ vào sự sáng tạo của từng bé...

 Lăn tạo hình 4 chi tiết - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn Tedu
 Lăn tạo hình 4 chi tiết - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn Tedu
 Lăn tạo hình 4 chi tiết - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn Tedu
 Lăn tạo hình 4 chi tiết - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn Tedu
 Lăn tạo hình 4 chi tiết - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn Tedu
 Lăn tạo hình 4 chi tiết - Phụ kiện chơi kèm bột nặn an toàn Tedu