Khuôn ấn Cookie Homemade chơi bột nặn đất nặn an toàn TEDU

SKU:381
60,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Bộ khuôn chơi bột nặn đất nặn làm bánh bao gồm 4 khuôn, dùng để tạo hình với bột nặn đất nặn đồ chơi an toàn. 

Cách sử dụng khuôn: 

- Cán bột nặn độ dày cỡ 1cm 

- Ấn hình khuôn bánh cookie HOMEMADE xuống để tạo thành phẩm 

- Dùng cây tạo hình đầu nặn 2 đầu hoặc cây tăm để lấy bột ra khỏi khuôn gỡ ra và trang trí 

- Bé có thể nặn nhiều lớp nhiều màu để tạo hiệu ứng bánh 3D.

 Khuôn ấn Cookie Homemade chơi bột nặn đất nặn an toàn TEDU
 Khuôn ấn Cookie Homemade chơi bột nặn đất nặn an toàn TEDU
 Khuôn ấn Cookie Homemade chơi bột nặn đất nặn an toàn TEDU
 Khuôn ấn Cookie Homemade chơi bột nặn đất nặn an toàn TEDU
 Khuôn ấn Cookie Homemade chơi bột nặn đất nặn an toàn TEDU