Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU

SKU:401
15,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn. Có 8 mẫu khuôn ô tô, gấu, thỏ, cá, Doremon, Doremi, trái tim, ngôi sao.

Phân loại:

- 1 khuôn 3D

- 1 khuôn 3D + lăn nhựa

-1 khuôn 3D + lăn gỗ

- Bộ 4 khuôn Ô tô, gấu, thỏ, cá

- Bộ 4 khuôn Doremon, Doremi, trái tim, ngôi sao

- 4 khuôn + lăn nhựa

- 4 khuôn + lăn gỗ

Bạn vẫn còn câu hỏi, hãy liên hệ hotline TEDU: 0926018100 để được tư vấn kĩ hơn nhé!

 

 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU
 Khuôn 3D chơi kèm bột nặn an toàn TEDU