Bảo hành

Bảo hành đối với bột nặn

Chúng tôi bảo hành 3 tháng với bột nặn để đảm bảo với khách hàng bột nặn không bị dính bết, khô hoặc nhão. Nếu bạn gặp bất kì vấn đề gì như trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ đổi mới sản phẩm hoặc hoàn tiền cho bạn.

Bảo hàng đối với phụ kiện chơi bột nặn

Chúng tôi bảo hành 12 tháng đối với các phụ kiện chơi bột nặn.

Bảo hành đối với thủ công Đón Nắng

Chúng tôi bảo hành 12 tháng đối với bộ thủ công Đón Nắng.

Bảo hàng đối với những sản phẩm khác

Đối với những sản phẩm không được liệt kê ở đây, chúng tôi bảo hành 12 tháng.

Quy trình nhận bảo hành

  1. Liên hệ với chúng tôi để mô tả vấn đề của sản phẩm và gởi hình hoặc video vấn đề của sản phẩm.
  2. Chúng tôi sẽ gợi ý các cách khắc phục hậu quả, hoặc đổi lại sản phẩm mới, hoặc hoàn tiền cho bạn, bạn có thể lựa chọn
  3. Nếu bạn muốn hoàn tiền sản phẩm, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gởi lại sản phẩm lỗi cho chúng tôi. Sau khi nhận được sản phẩm, trong vòng tối đa 7 ngày, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% cho bạn bao gồm cả phí vận chuyển hàng lỗi bằng phương thức chuyển khoản.
  4. Nếu bạn muốn được đổi sản phẩm mới, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gởi lại sản phẩm lỗi cho chúng tôi và lập tức gởi sản phẩm mới cho bạn cùng thời điểm.

Tất cả những chi phí vận chuyển sản phẩm bảo hành sẽ được chi trả bởi TEDU. Kể cả chi phí vận chuyển gởi hàng lỗi cho chúng tôi và chi phí vận chuyển gởi hàng mới lại cho bạn, chúng tôi cũng sẽ chi trả.

Trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu bạn thấy sản phẩm có vấn đề, vui lòng liên hệ với TEDU, chúng tôi sẽ hỗ trợ đến chừng nào bạn hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của TEDU mới thôi.